Strona główna
Galeria
Przewodnicy i piloci
Kursy i szkolenia
Akty prawne
Forum
Linki
Kalendarium
 


Witamy na stronie "Pomorskiego Centrum Pilotażu i Przewodnictwa". Stowarzyszenie powstało w czerwcu 1999 roku i ma siedzibę przy Akademii Morskiej w Gdyni. Stowarzyszenie zrzesza dwie grupy zawodowe zajmujące się obsługą ruchu turystycznego: pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W obecnej chwili stowarzyszenie liczy prawie stu członków.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Integracja środowiska osób pełniących funkcję pilotów i przewodników.
2. Reprezentowanie interesów pilotów i przewodników.
3. Inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz pilotów i przewodników.
4. Opracowywanie, rozwijanie i koordynacja działań na rzecz podnoszenia jakości ruchu turystycznego.
5. Współpraca z podmiotami realizującymi cele i zadania na rzecz turystyki.

Do Stowarzyszenia przystąpić może każda osoba fizyczna posiadająca aktualne uprawnienia pilota wycieczek, kierownika wycieczek szkolnych lub przewodnika nadane przez upoważnione do tego instytucje. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna uznająca cele i zasady działania Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.

Członkostwo w Stowarzyszeniu umożliwia między innymi:
- uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach,
- nawiązanie współpracy z biurami podróży,
- realizację nowatorskich inicjatyw i pomysłów,
- wymianę doświadczeń i informacji.
Pomorskie Centrum Pilotażu i Przewodnictwa:
- prowadzi działalność szkoleniową, wystawienniczą i wydawniczą,
- organizuje seminaria i konferencje w zakresie turystyki,
- prowadzi działalność integrującą członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną oraz turystyczną,
- prowadzi bazę danych pilotów wycieczek i przewodników zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
- uczestniczy w pracach państwowych komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznychKonto bankowe:
Nordea Bank Polska SA O/POB Gdynia I
58 1440 1026 0000 0000 1273 8668

Kontakt:
Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników
"Pomorskie Centrum Pilotażu i Przewodnictwa"
81-417 Gdynia ul. Dąbrowskiego 26/2
e-mail:biuro@pcpp.gd.pl

 

All rights goes to: KBkombinaten